You say yes, I say no. You say stop and I say go go go Oh no You say goodbye and I say hello Hello hello I don't know why you say goodbye, I say hello Hello hello I don't know why you say goodbye, I say hello.